Matematický klokan


najväčšia medzinárodná matematická súťaž

pre žiakov základných a stredných škôl.
Každoročne v marci sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 62 krajinách na štyroch kontinentoch.Si jedným z viac ako 55 000 klokanistov na Slovensku? Ak nie, v marci budúceho roka máš šancu sa medzi nich zaradiť.

 
 

Čo nového u KLOKANA?

1. stupeň ZŠ

Vieš odpovedať na otázky z minulých rokov?

Stredné školy
kvinta – oktáva OG

Vieš odpovedať na otázky z minulých rokov?