Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete poznať kód vašej školy (päťciferné číslo). Je uvedený v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s informačnými materiálmi v 1. zásielke. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52) alebo e-mailom.

Kód školy: 

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.

Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód vašej školy. Otvorí sa vám formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny v prihláške môžete robiť do 17. februára 2020.