Škola Felix, Haanova 28, Bratislava

Katolícka spojená škola sv. Fr. Assiského, Banská Štiavnica

Základná škola, Granč-Petrovce

Základná škola, G. Haina 37, Levoča

Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá

Základná škola, Masarykova 19/A, Košice

Základná škola Lúčna, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

Základná škola, Hlavná 175, Malčice

Základná škola s MŠ, Školská 684, Nálepkovo

Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice