Čo môžeš vyhrať? 2016

Diplomy a ceny v školskom roku 2015/16

Podľa pravidiel súťaže získava 5 % najúspešnejších riešiteľov v každej vekovej kategórii vecnú cenu.

Rozdáme 7500 cien: knihy, stojany na mobilné telefóny, puzdrá na perá, dotykové perá, ceruzky a puzzle.

Spomedzi školských šampiónov vyžrebujeme jedného majiteľa novučkého tabletu.

Ďalšie štyri tablety pošleme súťažiacim, na ktorých sa usmeje šťastie v žrebovaní.


klokan-2015-ceny

  • 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa.
  • Ostatní dostanú účastnícky diplom.
  • Diplom školského šampióna dostanú najlepší súťažiaci z každej školy.