Schopnosť logicky myslieť sa v živote hodí.

A my vieme, ako na to.

Zapojte Vaše dieťa do jubilejného 20. ročníka súťaže.

Úlohy Matematického klokana poznajú v 60 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku ich za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov.
Rodičia a učitelia sa zhodujú na tom, že súťažné úlohy sú hravé, zaujímavé a podporujú logické myslenie.

Ďakujeme, že ste dali šancu Vášmu dieťaťu a zapojili ste ho do jubilejného 20. ročníka súťaže.

Sme presvedčení, že aj jemu sa úlohy páčili.

Každoročne môžu súťažiť všetci aj prváci, ktorým zadanie číta učiteľ. Deti čaká pekný diplom a milý darček. Najúspešnejších čakajú ďalšie cenysedem vyžrebovaných získa tablet. Deti môžu aj trénovať na vlaňajšom súťažnom teste.

V šk. roku 2016/17 sa súťažilo 20. marca 2017.