Na Slovensku sa bude 21. marca 2019 „klokaniť" už 22. raz.

Buďte so svojimi žiakmi pri tom, dajte im šancu zapojiť sa.
Medzi milióny riešiteľov sa môžu zaradiť všetci žiaci
od prváčikov až po maturantov.
Každý získa darček, diplom a bude v hre o zaujímavé ceny, dokonca aj o tablety.

Na stiahnutie
PageLines