• Školy dostanú 1. zásielku s informáciami o súťaži.
 • Propagácia súťaže medzi žiakmi.
 • 12. 2. – termín prihlásenia škôl.
 • 12. 2. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
 • do 21. 2. – ŠK na www.matematickyklokan.sk skontroluje prihlášku školy.
 • 2. týždeň – školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
 • 2. – 3. týždeň – ŠK organizačne zabezpečí konanie súťaže na škole.
 • Pondelok 23. 3. – deň súťaže.
 • 24. 3. – školy zašlú OH na vyhodnotenie.
 • 15. 4. – organizátor zverejní výsledky súťaže.
 • Školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre všetkých riešiteľov.
 • Vyžrebujeme majiteľov siedmich tabletov.
PageLines