Kalendár

šk. rok 2017/18

 • 11. 1. 2018
  Zaslanie ponuky na školy.
 • 9. 2. 2018
  Termín prihlásenia pre školy.
 • 1. marcový týždeň
  Školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
 • 19. 3. 2018
  Termín súťaže.
 • 20. 3. 2018
  Termín zaslania OH na vyhodnotenie.
 • 9. 4. 2018
  Organizátor zverejní výsledky súťaže.
 • Máj 2018
  Školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre všetkých riešiteľov.
 • Máj 2018
  Žrebovanie účastníkov súťaže, ktorí získajú tablety.