Matematický klokan

matematický klokan

najväčšia medzinárodná matematická súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl

Vieš správnu odpoveď? Vyskúšaj sa