Matematický klokan

matematický klokan

najväčšia medzinárodná matematická súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl