Ak budeš v júni v škole, môžeš klokaniť v triede. Ak budeš doma, budeš riešiť test online.

Kód ti dá školský koordinátor.

Možnosť skúšobne sa prihlásiť skončila.
Tešíme sa na vás od pondelka.

Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE
Ročník Deň súťaže
1. ročník ZŠ utorok 9. 6.
2. ročník ZŠ streda 10. 6.
3. ročník ZŠ štvrtok 11. 6.
4. ročník ZŠ piatok 12. 6.
5. ročník ZŠ pondelok 8. 6.
6. ročník ZŠ, príma OG pondelok 8. 6.
7. ročník ZŠ, sekunda OG streda 10. 6.
8. ročník ZŠ, tercia OG streda 10. 6.
9. ročník ZŠ, kvarta OG štvrtok 11. 6.
1. a 2. ročník SŠ, kvinta a sexta OG štvrtok 11. 6.
1., 2. a 3. roč. bilingv. SŠ štvrtok 11. 6.
3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva OG pondelok 8. 6.
4. a 5. ročník bilingv. SŠ pondelok 8. 6.
PageLines