Klokaníme

V pondelok 19. 4. začínajú súťažiť klasicky – s papierovým testom a hárkom žiaci, ktorí sú v školách.

Od utorka 20. 4. do piatku 23. 4.

KLOKANÍME AJ ONLINE

Súťažné termíny

Ročník Označenie
kategórie
Deň
1. ročník ZŠ Klokanko 1 streda 21. apríl
2. ročník ZŠ Klokanko 2 štvrtok 22. apríl
3. ročník ZŠ Klokanko 3 piatok 23. apríl
4. ročník ZŠ Klokanko 4 utorok 20. apríl
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
príma OG
Školák piatok 23. apríl
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
sekunda, tercia OG
Benjamín štvrtok 22. apríl
9. ročník ZŠ
kvarta, kvinta, sexta OG
1., a 2. ročník SOŠ
1., 2. a 3. ročník bilingválnych SOŠ
1. a 2. ročník gymnázií
Kadet streda 21. apríl
3. a 4. ročník SOŠ
4. a 5. ročník bilingválnych SOŠ
3. a 4. ročník gymnázií
septima, oktáva OG
Junior utorok 20. apríl

Prihláška pre školy

Termín prihlasovania zverejníme ihneď po nástupe žiakov do škôl

Vieš správnu odpoveď? Vyskúšaj sa

Stiahni si apku a hraj

Na jednoduchý prístup k úlohám z predchádzajúcich ročníkov a k Úlohe na dnes

Stiahni si apku a hraj

Na jednoduchý prístup k úlohám z predchádzajúcich ročníkov a k Úlohe na dnes

Stiahni si apku a hraj

Na jednoduchý prístup k vlańajším úlohám a k Úlohe na dnes

Vyžrebovali sme piatich majiteľov mobilov