Všetkým klokanistom prajeme krásne leto.


Diplomy a ceny pošleme do škôl na začiatku septembra

Do zverejnenia výsledkov zostáva

• piataci a šiestaci na ZŠ
• primáni, septimáni a oktaváni na OG
• tretiaci a štvrtáci na SŠ
• štvrtáci a piataci na bilingválnych SŠ

• vyriešiť papierové testy
• súťažiť online doma alebo v škole

Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE
Ročník Deň súťaže
1. ročník ZŠ utorok 9. 6.
2. ročník ZŠ streda 10. 6.
3. ročník ZŠ štvrtok 11. 6.
4. ročník ZŠ piatok 12. 6.
5. ročník ZŠ pondelok 8. 6.
6. ročník ZŠ, príma OG pondelok 8. 6.
7. ročník ZŠ, sekunda OG streda 10. 6.
8. ročník ZŠ, tercia OG streda 10. 6.
9. ročník ZŠ, kvarta OG štvrtok 11. 6.
1. a 2. ročník SŠ, kvinta a sexta OG štvrtok 11. 6.
1., 2. a 3. roč. bilingv. SŠ štvrtok 11. 6.
3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva OG pondelok 8. 6.
4. a 5. ročník bilingv. SŠ pondelok 8. 6.

• druháci, siedmaci a ôsmaci na ZŠ
• sekundáni a terciáni na OG

• tretiaci a deviataci na ZŠ
• kvartáni, kvintáni a sextáni na OG
• prváci a druháci na SŠ
• prváci, druháci a tretiaci na bilingválnych SŠ

PageLines