POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ONLINE SÚŤAŽE
18. mája školským koordinátorom (ŠK) sprístupníme Kartu školy.
Od 18. mája do 25. mája ŠK informujú žiakov o online súťaži a pošlú im prístupové kódy. Môžu to urobiť formou, ktorá im najviac vyhovuje – cez triednych učiteľov, cez edupage, e-mailom...
Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.
Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.
29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.
september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  
Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE
RočníkTestDeň súťaže
1. ročník ZŠKlokanko 1utorok 9. 6.
2. ročník ZŠKlokanko 2streda 10. 6.
3. ročník ZŠKlokanko 3štvrtok 11. 6.
4. ročník ZŠKlokanko 4piatok 12. 6.
5. ročník ZŠŠkolákpondelok 8. 6.
6. ročník ZŠ, príma OGŠkolákpondelok 8. 6.
7. ročník ZŠ, sekunda OGBenjamínstreda 10. 6.
8. ročník ZŠ, tercia OGBenjamínstreda 10. 6.
9. ročník ZŠ, kvarta OGKadetštvrtok 11. 6.
1. a 2. ročník SŠ, kvinta a sexta OGKadetštvrtok 11. 6.
1., 2. a 3. roč. bilingv. SŠKadetštvrtok 11. 6.
3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva OGJuniorpondelok 8. 6.
4. a 5. ročník bilingv. SŠJuniorpondelok 8. 6.
PageLines