0-ucitel-testovacia

Súťažné termíny

Online sa bude súťažiť v dňoch 20. - 23. apríla. Deň, kedy bude súťažiť tvoja kategória, nájdeš v tabuľke.

Ročník Označenie
kategórie
Deň
1. ročník ZŠ Klokanko 1 streda 21. apríl
2. ročník ZŠ Klokanko 2 štvrtok 22. apríl
3. ročník ZŠ Klokanko 3 piatok 23. apríl
4. ročník ZŠ Klokanko 4 utorok 20. apríl
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
príma OG
Školák piatok 23. apríl
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
sekunda a tercia OG
Benjamín štvrtok 22. apríl
9. ročník ZŠ
1. a 2. ročník gymnázií
kvarta, kvinta a sexta OG
1., a 2. ročník SOŠ
1., 2. a 3. ročník bilingválnych gymnázií
1., 2. a 3. ročník bilingválnych SOŠ
Kadet streda 21. apríl
3. a 4. ročník gymnázií
septima a oktáva OG
3. a 4. ročník SOŠ
4. a 5. ročník bilingválnych gymnázií
4. a 5. ročník bilingválnych SOŠ
Junior utorok 20. apríl
Ročník 1. ročník ZŠ
Označenie
kategórie
Klokanko 1
Deň streda 21. apríl
Ročník 2. ročník ZŠ
Označenie
kategórie
Klokanko 2
Deň štvrtok 22. apríl
Ročník 3. ročník ZŠ
Označenie
kategórie
Klokanko 3
Deň piatok 23. apríl
Ročník 4. ročník ZŠ
Označenie
kategórie
Klokanko 4
Deň utorok 20. apríl
Ročník 5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
príma OG
Označenie
kategórie
Školák
Deň piatok 23. apríl
Ročník 7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
sekunda a tercia OG
Označenie
kategórie
Benjamín
Deň štvrtok 22. apríl
Ročník 9. ročník ZŠ
1. a 2. ročník gymnázií
kvarta, kvinta a sexta OG
1., a 2. ročník SOŠ
1., 2. a 3. ročník bilingválnych gymnázií
1., 2. a 3. ročník bilingválnych SOŠ
Označenie
kategórie
Kadet
Deň streda 21. apríl
Ročník 3. a 4. ročník gymnázií
septima a oktáva OG
3. a 4. ročník SOŠ
4. a 5. ročník bilingválnych gymnázií
4. a 5. ročník bilingválnych SOŠ
Označenie
kategórie
Junior
Deň utorok 20. apríl

Pokyny pre školského koordinátora

Pokyny na zadanie testov

Pokyny na zadanie testov KLOKANKO 1

Odpoveďový hárok - 18 otázok

Odpoveďový hárok - 24 otázok

Protokol o zaslaných dokumentoch

Scroll to top