Kamoši z Talentídy

nám pomáhajú rozdávať darčeky pre šikovné deti. So Všetkovedkom sa niektoré osobne zoznámili. Klokan zatiaľ dodáva energiu nám, konzultujeme s ním úlohy, ktoré pre vás chystáme. Zo škôl nám hlásia chrípkové prázdniny, tak všetkým prajeme rýchle uzdravenie.

Kamoši z Talentídy

Ďalšie aktuality