Klokan mal vzácnu návštevu

Štvrtáci zo Súkromnej základnej školy na Bajkalskej ulici v Bratislave už vedia, čo sa u nás v Talentíde deje s odpoveďovými hárkami, ktoré prídu zo škôl. Boli pri rozbaľovaní a skenovaní hárkov, samy si skúsili rozpoznávanie krížikov aj tried. Boli zvedavé, veľa sa pýtali, ale veľa aj vedeli. Poznajú pojmy ako synchronizácia, softvér, vysvetlili nám, […]

Na 1453 školách a v sídle Talentídy sa klokanilo

Do školy Félix sme sa vybrali aj s naším Klokanom. S Félixákmi počítal, desiatoval, čítal aj sa fotil. A hlavne sa tešil s malými aj veľkými riešiteľmi. Aký bol klokanovský deň na vašej škole? Napíšte nám o ňom, aj fotky pošlite. Zverejníme ich na stránke.

Scroll to top