Klokan mal vzácnu návštevu

Štvrtáci zo Súkromnej základnej školy na Bajkalskej ulici v Bratislave už vedia, čo sa u nás v Talentíde deje s odpoveďovými hárkami, ktoré prídu zo škôl. Boli pri rozbaľovaní a skenovaní hárkov, samy si skúsili rozpoznávanie krížikov aj tried. Boli zvedavé, veľa sa pýtali, ale veľa aj vedeli. Poznajú pojmy ako synchronizácia, softvér, vysvetlili nám, čo sa deje pri skenovaní textu napísaného gumovateľným perom. Naše brigádničky poľutovali, že majú takú ťažkú prácu. A potešili sa aj s naším plyšovým klokanom. Boli úplne super, ďakujeme za návštevu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top