Krásne Vianoce,

veľa oddychu a zážitkov vám praje Klokan a jeho pomocníčky Iva a Lívia