Ďakujeme, že vám leží na srdci rozvoj vašich žiakov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac žiakov. Veľmi oceňujeme spoluprácu školských koordinátorov, ktorí nám pomáhajú s organizáciou súťaží. Bez nich by sa naša snaha a nápady nedostali k našim adresátom – deťom. Učitelia vedia, že nám ide o spoločnú vec – dávať našim deťom čo najviac priestoru na osobný rozvoj, učiť ich zodpovednosti, systematickej práci a prinášať radosť z myslenia.

Vážime si koordinátorov

Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Sme si vedomí toho, že práca vynaložená s každým súťažiacim sa odvíja aj od toho, či ide o jednorazovú alebo celoročnú súťaž. Preto sme pre účely odmeny jednotlivé súťaže obodovali. Aby sme ocenili aj získavanie žiakov pre účasť v súťaži, vyhlasujeme v školskom roku 2020/21 opäť súťaž Zbierame „talenty“. Počet pridelených talentov závisí od súťaže a počtu súťažiacich.

Trochu čísiel

V minulom školskom roku sme finančne odmenili 1230 školských koordinátorov. Na odmenách a výhrach sme im poslali 71 645€.

Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním školských koordinátorov a Štatút súťaže nájdete na stránke www.talentida.sk v časti Školskí koordinátori. 

Scroll to top