Klokan online

Svet funguje online, aj úlohy sa vyberali „virtuálne”

Už na konci minulého školského roka bolo zrejmé, že sa národným organizátorom nepodarí stretnúť v talianskej Cervii, ako bolo naplánované.

V máji sa online stretli členovia predsedníctva organizácie KSF a do najmenších detailov pripravili jesenné virtuálne stretnutie. Aj preto (hoci vo vlastných kanceláriach v Bratislave) sme sa cítili ako na offline stretnutí.

Chýbalo nám pri tom iba talianske espresso a nenapodobiteľná atmosféra osobného stretnutia.

Klokan zoomuje

Výber úloh do tohto ročníka súťaže prebehol hladko a profesionálne. Viac času sme venovali príprave pred stretnutím. Každú navrhnutú úlohu sme dopredu prepočítali a pri ZOOM stretnutiach sme boli pripravení a rýchli.

Cenná bola aj výmena skúseností s online priebehom v jednotlivých krajinách. Dokonca prebehol aj virtuálny odľahčený „Quiz pub”. Neprebehla iba fyzická výmena darčekov, ktorá je pre nás inšpiráciou pri výbere darčekov pre našich žiakov.

Je príjemné zistiť, že ani ťažká situácia v školách po celom svete súťaž nezastavila.

Napriek všetkým obmedzeniam sa podarilo súťažiť takmer štyrom miliónom žiakom na celej zemeguli.

Zaujímavejší ako počty súťažiacich v jednotlivých krajinách je spôsob, ako sa s organizáciou súťaže na jar 2020 popasovali jednotlivé krajiny:

  • Vo väčšine krajín boli školy zatvorené, súťaž prebehla ONLINE. Krajiny (podobne ako my) vytvorili elektronické varianty testov.
  • Riešenie testov z domu spôsobilo vyššiu úspešnosť žiakov. Krajiny sa podľa toho zariadili a odmenili viac žiakov menšími cenami (ako u nás).
  • Matematický klokan je motivácia, výsledky nie sú až tak dôležité, myslia si mnohí organizátori.
  • Rodičia aj učitelia veľmi ocenili, že súťaž prebehla, považujú ju za dobrú alternatívu ku klasickému vzdelávaniu.
  • S občasným zlyhaním techniky a internetového pripojenia sa stretli takmer všade.
  • Všetci sa zhodli na tom, že KLOKAN je super, či už online alebo offline! 
Scroll to top