Už vám chystám ceny

Podľa pravidiel súťaže, každý súťažiaci, aj keď sa mu nepodarilo zaradiť medzi najúspešnejších, získava malý darček – ceruzku. Komu sa podarilo prebojovať medzi 10 % najúspešnejších, získa aj niektorý z darčekov na obrázku. Ešte chystám aj žrebovanie o 5 mobilov. Ale o tom viac prezradím až neskôr.

Ktorý diplom si získal?

To závisí od toho, ako sa ti v súťaži darilo. Kto sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa. Najúspešnejší riešiteľ každej školy dostane diplom školského šampióna, ostatní dostanú účastnícky diplom.