Užívajte prázdniny

Či už sa budete lyžovať, sánkovať, kúpať, čítať si, alebo nebudete robiť nič. Všetkým prajem veľa oddychu a pohody.

Scroll to top