Slovenský Klokan má 25 rokov

Už mal aj prvých gratulantov a rozkrájal prvý darček – výbornú tortu. Ak chcete patriť medzi gratulantov, určite ho potešia nakreslené obrázky, vymyslené básničky, alebo čokoľvek, čo vám napadne.  

Scroll to top