Svet funguje online, aj úlohy sa vyberali „virtuálne”

Je príjemné zistiť, že ani ťažká situácia v školách po celom svete súťaž nezastavila. online, preto sa aj úlohy vyberali „virtuálne.

Ďakujeme, že vám leží na srdci rozvoj vašich žiakov

Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách.