Na vstup do Karty školy potrebujete kód a heslo, ktoré sme vám poslali v maili. Ak z nejakých dôvodov kód resp. heslo nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52) alebo e-mailom.

Kód školy:  

Heslo: