Prihláška žiaka
do súťaže Matematický klokan

Súťažiť sa bude v škole, papierovo alebo online.
Žiaci 1. stupňa súťažia iba papierovo.
Škola sa môže rozhodnúť, či žiaci 2. stupňa a stredoškoláci budú súťažiť v škole papierovo alebo online.

Každý žiak môže byť prihlásený IBA JEDNÝM spôsobom.
Ak sa prihlási v škole, štartovné uhradí v škole.
Ak sa prihlási individuálne online, štartovné uhradí individuálne.

Pri vypĺňaní používajte dĺžne, mäkčene.
Vyplňte všetky údaje.
Prihlášku vyplňte a odošlite najneskôr 17. februára 2023.

Údaje o súťažiacom

Meno:
Priezvisko:

Škola:

Trieda:

Ročník:
Základná škola
   1. ročník ZŠ
   2. ročník ZŠ
   3. ročník ZŠ
   4. ročník ZŠ
   5. ročník ZŠ
   6. ročník ZŠ
   7. ročník ZŠ
   8. ročník ZŠ
   9. ročník ZŠ
Osemročné gymnázium
   1. ročník / príma OG
   2. ročník / sekunda OG
   3. ročník / tercia OG
   4. ročník / kvarta OG
   5. ročník / kvinta OG
   6. ročník / sexta OG
   7. ročník / septima OG
   8. ročník / oktáva OG

Stredná odborná škola
   1. ročník SOŠ
   2. ročník SOŠ
   3. ročník SOŠ
   4. ročník SOŠ

Gymnázium
   1. ročník gymnázia
   2. ročník gymnázia
   3. ročník gymnázia
   4. ročník gymnázia

5-ročné bilingválne SOŠ
   1. ročník biling. SOŠ
   2. ročník biling. SOŠ
   3. ročník biling. SOŠ
   4. ročník biling. SOŠ
   5. ročník biling. SOŠ

5-ročné bilingválne gymnázium
   1. ročník biling. gymnázia
   2. ročník biling. gymnázia
   3. ročník biling. gymnázia
   4. ročník biling. gymnázia
   5. ročník biling. gymnázia

Údaje o rodičoch

Údaje potrebujeme pre ďalšiu komunikáciu o súťaži a GDPR.

Meno a priezvisko:
(niektorého z rodičov)
E-mail:
(niektorého z rodičov)


Potvrďte súhlas rodiča
   Odoslaním prihlášky sa zároveň zaväzujem do 17. 02. 2023 uhradiť štartovné vo výške 5,00 €.
   V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam SÚHLAS neziskovej organizácii Talentída, n. o., IČO: 45 738 777 so sídlom na Gogoľovej 18, 851 02 Bratislava na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže Matematický klokan a zasielanie informácií od organizátora súťaže mailom. Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, do 31. 12. 2024.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa (talentida@talentida.sk), alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.


Odkiaľ ste sa dozvedeli o súťaži?

 Od dieťaťa. Prinieslo informáciu zo školy.
 Z EduPage. Informáciu poslal učiteľ/učiteľka.
 Od známych, ktorí majú školopovinné dieťa.
 Sám/sama som sa na súťaži zúčastnil/zúčastnila ako žiak/žiačka.
 Zo sociálnych sietí.
 Iné


Po potvrdení prihlášky príde na Vami uvedenú mailovú adresu potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú všetky informácie potrebné k platbe štartovného.

Po zaevidovaní platby Vám pošleme potvrdenie spolu s ďalšími informáciami.