Prihláška žiaka
do súťaže Matematický klokan

Pri jej vypĺňaní používaj dĺžne, mäkčene.
Vyplň všetky údaje.

Prihlášku vyplň najneskôr 19. marca 2021.

Údaje o súťažiacom

Meno:
Priezvisko:

Škola:

Trieda:

Ročník:
Základná škola
   1. ročník ZŠ
   2. ročník ZŠ
   3. ročník ZŠ
   4. ročník ZŠ
   5. ročník ZŠ
   6. ročník ZŠ
   7. ročník ZŠ
   8. ročník ZŠ
   9. ročník ZŠ
Osemročné gymnázium
   1. ročník / príma OG
   2. ročník / sekunda OG
   3. ročník / tercia OG
   4. ročník / kvarta OG
   5. ročník / kvinta OG
   6. ročník / sexta OG
   7. ročník / septima OG
   8. ročník / oktáva OG

Stredná odborná škola
   1. ročník SOŠ
   2. ročník SOŠ
   3. ročník SOŠ
   4. ročník SOŠ

Gymnázium
   1. ročník gymnázia
   2. ročník gymnázia
   3. ročník gymnázia
   4. ročník gymnázia

5-ročné bilingválne SOŠ
   1. ročník biling. SOŠ
   2. ročník biling. SOŠ
   3. ročník biling. SOŠ
   4. ročník biling. SOŠ
   5. ročník biling. SOŠ

5-ročné bilingválne gymnázium
   1. ročník biling. gymnázia
   2. ročník biling. gymnázia
   3. ročník biling. gymnázia
   4. ročník biling. gymnázia
   5. ročník biling. gymnázia

Túto časť vyplň spolu s rodičom.

Údaje o rodičoch

Údaje potrebujeme pre ďalšiu komunikáciu o súťaži a GDPR.

Meno a priezvisko:
(niektorého z rodičov)
E-mail:
(niektorého z rodičov)


Potvrďte súhlas rodiča
   Odoslaním prihlášky sa zároveň zaväzujem do 19. 3. 2021 uhradiť štartovné vo výške 4,00 €.
   V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam SÚHLAS neziskovej organizácii Talentída, n. o., IČO: 45 738 777 so sídlom na Vranovskej 6, 851 02 Bratislava na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže Matematický klokan a zasielanie informácií od organizátora súťaže mailom. Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, do 31. 12. 2022.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa (talentida@talentida.sk), alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Po odoslaní prihlášky na Vami uvedenú mailovú adresu príde potvrdzujúci email, v ktorom budú všetky informácie potrebné k platbe štartovného a kód žiaka, s ktorým bude súťažiť.

Po zaevidovaní platby Vám pošleme potvrdenie s ďalšími informáciami.