Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila.
Ak chcete prihlásiť žiakov do súťaže, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52)alebo e-mailom.