Odovzdávanie cien

Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá