21. marec 2016

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Základná škola, G. Haina 37, Levoča

Základná škola, Granč-Petrovec

Základná škola M. Kukučína, Dolný Kubín

Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica

Základná škola s MŠ, Vlčany

Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá

Základná škola, Park Angelinum 8, Košice

Základná škola s MŠ, Vavrečka

Súkromné gymnázium a súkromná základná škola, Lučenec