Základná škola, Lachova 1, Bratislava

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Základná škola s vjm – Alapiskola, Hlavná 24, Biel

Základná škola s MŠ, Andreja Bažíka 20, Zuberec