Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá

Základná škola, Dolná Tižina

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
Základná škola J. Cígera-Hronského, Krupina
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava

Základná škola J. Kupeckého, Pezinok

Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava

Základná škola, Martinská 20, Žilina

PageLines