Šk. rok 2016/17

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec

Základná škola, Školská 3, Poltár

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Základná škola, Zbehy

Klokan skáče hop a skok,
otestujme si mozog.
Matiku si vyskúšame,
potom testík odovzdáme.

 

Klokan nám ho skontroluje,
potom ho aj oznámkuje.
Nakoniec si povie sám,
to je dobrý matikár.

Adam Laluch, žiak 2. triedy

 

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Základná škola, Vyšný Žipov

Základná škola, Hlavná 121, Gelnica

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci

Základná škola s MŠ, Lysá pod Makytou

Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín