Čo by mal rodič vedieť o Klokanovi

Matematický klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

Najčastejšie otázky

Čo je Matematický klokan?

Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta.

Prečo sa súťaž deťom páči?

Úlohy v teste sú zaujímavé, na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Pri každej úlohe deti vyberajú správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností. Každému dieťaťu zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil.

Prečo sa súťaž páči rodičom?

Riešenie úloh podporuje logické myslenie. Úlohy sú hravé, ukazujú deťom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Deti sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

Ako súťaž prebieha?

Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 27. marca 2023.

Čo mám urobiť, ak chcem, aby sa moje dieťa zapojilo?

Do 17. februára 2023 vyplniť prihlášku a zaplatiť štartovné 5 €. Prihlášku vyplňte iba v prípade, ak sa dieťa neprihlásilo v škole. Duplicitné prihlásenie nám aj školám spôsobujú problémy. Ak sa prihlási v škole, aj štartovné treba priniesť do školy. Riešiť test budú bez ohľadu na spôsob prihlásenia všetci spoločne v škole. Aj takáto malá investícia do vzdelania Vášho dieťaťa môže priniesť veľké benefity v jeho osobnom rozvoji a pomôcť mu pri ďalšom štúdiu a dôležitých skúškach.
Scroll to top