Čo by mal rodič vedieť o Klokanovi

Matematický klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

Najčastejšie otázky

Čo je Matematický klokan?

Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80tich krajinách sveta.

Prečo sa súťaž žiakom páči?

Úlohy v teste sú zaujímavé, na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Pri každej úlohe žiaci vyberajú správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností.

Každému dieťaťu zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil.

Prečo sa súťaž páči rodičom?

Riešenie úloh podporuje v žiakoch logické myslenie. Úlohy sú hravé, ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

Ako súťaž prebieha?

Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ, v prípade on-line testu si môžu vypočuť nahrávku.

Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút.

Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 11. apríla 2022. V prípade zatvorených škôl sa online súťaž bude konať v dňoch 11. – 13. apríla 2022.

Čo mám urobiť, ak chcem, aby sa moje dieťa zapojilo?

Do 4. marca 2022 vyplniť prihlášku a zaplatiť štartovné 5 €. Niekedy aj takáto malá investícia do vzdelania Vášho dieťaťa môže priniesť veľké benefity v jeho osobnom rozvoji a pomôcť mu pri ďalšom štúdiu a dôležitých skúškach.

Scroll to top