Kalendár 2021/22

Január 2022
Školy dostanú 1. zásielku s informáciami o súťaži.
Február 2022
Propagácia súťaže a prihlasovanie žiakovškôl.
Marec 2022
➤ 4. 3. – termín prihlásenia škôlžiakov.
➤  4. 3. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
➤ Do 15. 3. – ŠK skontroluje prihlášku školy.
Apríl 2022
➤ 1. týždeň – školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
➤ Pondelok 11. 4. – deň súťaže.
➤ 12. 4. – školy zašlú OH na vyhodnotenie.
Máj 2022
➤ 3. 5. – budú zverejnené výsledky súťaže.
➤ Do 10. 5. môžu žiaci / školy reklamovať výsledky.
➤ Školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre všetkých riešiteľov.
➤ Budú vyžrebovaní majitelia piatich mobilov.
Scroll to top