Kalendár

Január 2023
➤ Školy dostanú 1. zásielku s informáciami o súťaži.
Február 2023
➤ Propagácia súťaže a prihlasovanie žiakovškôl.
➤ 17. 2. – termín prihlásenia škôlžiakov.
➤  17. 2. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
Marec 2023
➤ Do 3. 3. – ŠK skontroluje prihlášku školy.
➤ Školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
➤ Pondelok 27. 3. – DEŇ SÚŤAŽE.
➤ 28. 3. – školy zašlú OH na vyhodnotenie.
Apríl 2023
➤ 18. 4. – budú zverejnené výsledky súťaže.
➤ Do 25. 4. môžu žiaci / školy reklamovať výsledky.
Máj 2023
➤ Školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre riešiteľov.
➤ Budú vyžrebovaní majitelia piatich mobilov.
Scroll to top