Diplomy a ceny

Školský rok 2019/20

20 % najúspešnejších riešiteľov dostalo diplom úspešného riešiteľa.
Ostatní, ktorí súťažili, dostali diplom riešiteľa.
Tí, ktorí sa do súťaže prihlásili, ale nakoniec nesúťažili, dostali osvedčenie o prihlásení.

Vzhľadom na to, že nemali všetci súťažiaci rovnaké podmienky (niektorí riešili test v škola, niektorí doma), nežrebovali sme majiteľov tabletov.

Neuskutočnil sa ani tradičný tábor úspešných riešiteľov v Nemecku.

Všetky finančné prostriedky určené na tieto odmeny sme presunuli na ceny pre súťažiacich.
Každý prihlásený žiak dostal pero alebo ceruzku.
10 % najúspešnejších žiakov dostalo krásne spoločenské hry, alebo sadu farbičiek.