Ocenenia
2022

Klokan oceňuje všetkých súťažiacich

Každý súťažiaci dostal diplom. Ak sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších, patrí mu Diplom úspešného riešiteľa. Všetkým ostatným patrí Účastnícky diplom.

Každému, kto získal diplom, sme poslali aj malý darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

3600 najlepších môže v lete prázdninovať v krásnom tričku.

10 % najlepších Klokanov dostalo pero15 % najmenších Klokankov ceruzku s gumou.

Spomedzi súťažiacich, ktorí získali plný počet bodov, sme vyžrebovali jedného majiteľa smartfónu. Ďalšie štyri sme vyžrebovali z osudia, v ktorom boli všetci súťažiaci.

Scroll to top