Zásady spracovania informácií

Zásady spracovania informácií

Zber Informácií

Na serveri sa zhromažďujú nasledovné informácie

Súťažiaci

Súťažiacich poznáme iba pod kódmi, zbierame o nich:

  • školu,
  • ročník,
  • e-mailovú adresu

Informácie sú zbierané pri vyplnení príslušných registračných formulárov a sú evidované výhradne v centrálnej databáze serveru.

Súbory COOKIEs

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť.

Fotografie a vlastná tvorba súťažiacich

obrázky a krátke príbehy
fotografie zo súťaže, z odovzdávania cien, obrázky a príbehy, ktoré súťažiaci posielajú do súťaží

Použitie informácií

Informácie sú využívané:

  • na evidenciu školských koordinátorov,
  • na zasielanie informácii o súťažiach,
  • na evidenciu súťažiacich,
  • na vyhodnocovanie výsledkov,
  • na zasielanie informácii o priebehu súťaže a o pripravovaných súťažiach.

Spracovanie fotografií a vlastnej tvorby súťažiacich

Fotografie zverejňujeme iba so súhlasom školy alebo zákonných zástupcov len na stránke súťaže a v propagačných materiáloch o súťaži.

Pracujeme výhradne s vlastnou tvorbou, ktorý nám súťažiaci alebo ich zákonní zástupcovia pošlú na e-mailovú adresu súťaže alebo poštou. Využívame ich iba na stránke súťaže, prípadne na ilustráciu zadaní a v propagačných materiáloch o súťažiach.

Bezpečnosť dát

Všetky zbierané dáta sú na webe šifrované.
Web stránka používa bezpečnostný certifikát.

Zverejnenie informácií tretím stranám

Žiadne z informácií sa neposúvajú tretím osobám ani organizáciám ani na žiadne iné marketingové použitie.

Súbory Cookie

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytnutý vždy na dobu určitú. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať hocikedy na talentida@talentida.sk. Osobné údaje budú vymazané, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov prejaví účastník zaškrtnutím checkboxu (tlačítka) „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri registrácii.

Súhlas so zásadami a spracovaním údajov COOKIES prejaví účastník potvrdením po výzve priamo na stránke.

Súhlas so zverejnením využitia fotografií pre potreby súťaže potvrdzuje zákonný zástupca súťažiaceho podpisom na papierom tlačive.

Zásady boli spracované dňa 1. 9. 2018

Scroll to top