Ako prihlásiť žiakov do súťaže

Pokyny pre učiteľov

Ako prihlásiť žiakov do súťaže

Staňte sa školským koordinátorom súťaže 

Na základných a spojených školách môžu byť dvaja školskí koordinátori (ŠK): jeden pre I. stupeň, jeden pre II. stupeň. Škole však stačí iba jeden ŠK. V prípade dvoch ŠK posielame na školu vždy iba jednu zásielku adresovanú obidvom ŠK. Práca školského koordinátora je honorovaná. 

Informujte žiakov a kolegov o súťaži 

Žiakom, ktorí sú v škole, porozprávajte o súťaži priamo na hodinách. Letáky a plagáty, ktoré čakali vytlačené a nabalené na otvorenie škôl, vám už posielať nebudeme. Jednak je väčšina škôl stále zatvorená, a aj termíny na plagátoch a letákoch sú neaktuálne. 

Na stránke súťaže sme ale prichystali nové letáky na stiahnutie.
Jednak v časti Učiteľ/Dokumenty na stiahnutie je plagát, aj letáky na stiahnutie. Pre prvý stupeň leták Klokanko, pre druhý stupeň leták Klokan.

Na informovanie žiakov, ktorí nechodia do školy, využite, prosíme, vlastné informačné kanály, ktorými s nimi komunikujete počas dištančného vzdelávania – EduPage, e-mail, online hodiny. Prosíme, informujte o súťaži aj svojich kolegov – ostatných učiteľov matematiky a triednych učiteľov.

Keďže žiakom ani kolegom nemôžete dať letáky, informujte ich, prosíme, že všetky informácie o súťaži nájdu na stránke matematickyklokan.sk. 

Do 14. marca prihláste žiakov do súťaže 

Do 14. marca vyplňte Prihlášku školy, kde uvediete informácie o školskom koordinátorovi a vyplníte počet žiakov, ktorí sa prihlásili Vám (podobne ako po minulé roky). Prihlášku školy nájdete aj v sekcii Učiteľ. Na prihlásenie potrebujete kód školy, ktorý sme Vám poslali v maili 11. februára (kód je rovnaký ako vlani). Pred vyplnením formulára prihlášky musí byť jednoznačne rozhodnuté, či na škole bude jeden alebo dvaja ŠK.

Na uľahčenie prihlásenia a zbierania štartovného sme pripravili aj individuálnu Prihlášku žiakov (nájdu ju priamo na titulnej stránke súťaže). Žiaci (s pomocou rodičov) sa môžu do súťaže prihlásiť individuálne do 14. marca. Po prihlásení dostanú súťažný kód a všetky informácie k platbe. Zoznam žiakov, ktorí sa takto prihlásia uvidíte na Prihláške školy a Karte školy.

Ak sa všetci žiaci prihlásia individuálne, vyplňte v Prihláške školy iba údaje o školskom koordinátorovi, aby sme vedeli, s kým môžeme na škole komunikovať. Odmenu školským koordinátorom vyplácame za všetkých žiakov, ktorí budú súťažiť.

Prosíme, pripomeňte žiakom možnosť vyplniť individuálnu prihlášku aj tesne pred 14. marcom. Túto prihlášku musí vzhľadom na Zákon o ochrane osobných údajov potvrdiť aj rodič. Pre ďalšiu komunikáciu so žiakmi (v prípade, že súťaž bude prebiehať online), potrebujeme v prihláške vyplniť aj mailovú adresu rodiča.

Uhraďte štartovné 

Vyzbierajte štartovné 4 € od Vami prihlásených žiakov. Žiaci prihlásení individuálne platia štartovné sami. 

Do 14. marca 2021 uhraďte štartovné za Vami prihlásených žiakov (počet prihlásených žiakov x 4 €). Môžete to urobiť:

  • bankovým prevodom – všetky informácie dostane mailom po vyplnení prihlášky školy.
  • prostredníctvom TrustPay priamo pri prihlasovaní školy,
  • poštovým poukazom na účet – vypýtajte si ho na pošte a vyplňte IBAN: SK3711000000002923879083, VS: 300 kód Vašej školy. V časti Podací lístok uveďte názov KLOKAN

Ak požadujete vystavenie faktúry, požiadajte o ňu formulárom po prihlásení alebo e-mailom pred uskutočnením platby. V žiadosti uveďte presné fakturačné údaje platcu. Vystavenie faktúry viac ako 15 dní po uskutočnení platby nie je z účtovného hľadiska možné.

Skontrolujte prihlášku školy

Do 23. marca 2021 skontrolujte na Karte školy, či evidujeme prihlášku a či sú počty žiakov prihlásených do súťaže správne. Zároveň budete mať na Karte školy uvedený zoznam žiakov a ich súťažných kódov. Postupne tam budú pribúdať aj informácie o platbe individuálne prihlásených žiakov. 

Priebeh súťaže 

Súťaž sa uskutoční v týždni 19. – 23. apríla 2021. Ak sa školy otvoria, súťažiť sa bude v školách (papierovou alebo online formou). Ak žiaci zostanú doma, budú súťažiť online z domu.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo potrebujete ďalšie informácie, 

napíšte nám na: klokan@talentida.sk

alebo zavolajte na 0903/722986, 02/6382 4952.