Ako prihlásiť žiakov do súťaže

Pokyny pre učiteľov v šk. roku 2022/23

Ako prihlásiť žiakov do súťaže

Staňte sa školským koordinátorom súťaže

Na základných a spojených školách môžu byť dvaja školskí koordinátori (ŠK): jeden pre I. stupeň, jeden pre II. stupeň.
Škole však stačí iba jeden ŠK. V prípade dvoch ŠK posielame do školy vždy iba jednu zásielku adresovanú obidvom ŠK.
Práca školského koordinátora je honorovaná.

Spropagujte súťaž medzi žiakmi

Využite priložené plagáty určené na nástenky v triedach a menšie letáky určené priamo žiakom 1. supňa.

Prosíme, informujte o súťaži aj svojich kolegov – ostatných učiteľov matematiky a triednych učiteľov.

Na propagáciu súťaže môžete použiť aj banner.

Do 17. februára prihláste žiakov do súťaže

1. možnosť:
Do 17. februára
 vyplňte Prihlášku školy.
V nej uvediete informácie o školskom koordinátorovi a vyplníte počet žiakov, ktorí sa prihlásili Vám.
Na prihlásenie potrebujete kód školy, ktorý nájdete v sprievodnom liste.
Pred vyplnením formulára prihlášky musí byť jednoznačne rozhodnuté, či na škole bude jeden alebo dvaja ŠK.
Prihlášku (s nulovým počtom súťažiacich) vyplňte aj v prípade, že sa všetci Vaši žiaci prihlasujú individuálne.

2. možnosť:
Na uľahčenie prihlásenia môžu žiaci využiť vyplnenie Individuálnej prihlášky (nájdu ju priamo na titulnej stránke súťaže) do 17. februára.
Po prihlásení dostanú mailom všetky informácie k platbe.
Zoznam žiakov (spolu s informáciou, či uhradili štartovné), ktorí sa takto prihlásia, uvidíte v Prihláške aj na Karte školy.

Každý súťažiaci musí byť prihlásený IBA JEDNÝM z uvedených spôsobov.

Uhraďte štartovné

Vyzbierajte štartovné 5 € od Vami prihlásených žiakov.
Žiaci prihlásení individuálne platia štartovné sami.
Do 17. februára 2023 uhraďte štartovné za Vami prihlásených žiakov (počet prihlásených žiakov x 5 €). Môžete to urobiť:

  • poštovým poukazom na účet, ktorý ste dostali s úvodnými materiálmi o súťaži.
    Je na ňom uvedený variabilný symbol školy potrebný na identifikáciu školy.
    V časti Podací lístok je uvedený názov KLOKAN,
  • bankovým prevodom: SK3711000000002923879083. Použite variabilný symbol školy uvedený na priloženom poukaze,
  • prostredníctvom TrustPay priamo pri prihlasovaní školy.

Ak požadujete vystavenie faktúry, požiadajte o ňu formulárom po prihlásení alebo e-mailom pred uskutočnením platby.
V žiadosti uveďte presné fakturačné údaje platcu. Vystavenie faktúry viac ako 15 dní po uskutočnení platby nie je možné.

Skontrolujte prihlášku školy

Do 3. marca 2023 skontrolujte na Karte školy, či evidujeme prihlášku Vašej
školy a či sú počty žiakov prihlásených do súťaže správne.
Zároveň budete mať uvedený zoznam individuálne prihlásených žiakov a ich súťažných kódov.
Postupne tam pribudne aj informácia o platbe štartovného.

Priebeh súťaže

Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 27. marca 2023.
Prevezmite testy

Približne týždeň pred súťažou dostanete poštou zásielku s testami, odpoveďovými hárkami a ďalšími materiálmi potrebnými na uskutočnenie súťaže.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo potrebujete ďalšie informácie,

napíšte nám na klokan@talentida.sk,
alebo zavolajte na 02 / 6382 4952, 0903 722 986.

Scroll to top