Dokumenty na stiahnutie

Pokyny pre školského koordinátora

Pokyny na zadanie testov

Pokyny na zadanie testov KLOKANKO 1

Protokol o zaslaných dokumentoch

Odpoveďový hárok OH 18

Odpoveďový hárok OH 24

Ako prihlásiť žiakov školy do súťaže

Pravidlá súťaže

Plagát súťaže

Leták Klokan pre II. stupeň ZŠ a SŠ

Leták Klokanko pre I. stupeň ZŠ