POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ONLINE SÚŤAŽE
18. mája školským koordinátorom (ŠK) sprístupníme Kartu školy.
Od 18. mája do 25. mája ŠK informujú žiakov o online súťaži a pošlú im prístupové kódy. Môžu to urobiť formou, ktorá im najviac vyhovuje – cez triednych učiteľov, cez edupage, e-mailom...
Od 25. mája do 5. júna sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.
Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ môžu napísať test v škole.
29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.
september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.
PageLines