Vyskúšaj sa

Vyber si kategóriu

Klokanko 1

1. ročník ZŠ

Klokanko 2

2. ročník ZŠ

Klokanko 3

3. ročník ZŠ

Klokanko 4

4. ročník ZŠ

Školák

5. ročník
6. ročník
príma

Benjamín

7. ročník
sekunda
8. ročník
tercia

Kadet

9. ročník
kvarta
1. a 2. ročník SOŠ
1. a 2. ročník gymnázií
kvinta
sexta

Junior

3. a 4. ročník SOŠ
3. a 4. ročník gymnázií
septima
oktáva

Scroll to top